RSS
środa, 13 października 2010
http://janiszewskawarszawska.blox.pl/html

Informacje prasowe na temat niebezpiecznego skrzyzowania ulic Janiszewskiej i Warszawskiej

    http://janiszewskawarszawska.blox.pl/html

 

15:42, traffic.radom
Link Dodaj komentarz »
http://przejscienaslowackiego.blox.pl/html

Blog na którym rejestrowane są wszystkie artykuły zwiazane z przejściem na ulicy Słowackiego przed wiaduktem.

    http://przejscienaslowackiego.blox.pl/html

 

15:41, traffic.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 lipca 2010
Nowo wybudowana ulica Mariacka.

Na pewno jest potrzebna. Na pewno mieszkańcy okolicznych bloków się ucieszyli, że dotarła do nich, chociaż mieszkają w śródmieściu cywilizacja. Nie tak sobie jednak ją wyobrażali. Teraz będzie dla nich gehenną. Równo podzieliła osiedle odgradzając mieszkańców od kościoła a dzieci od szkół.
Spójrzmy jak ma wyglądać Mariacka w tym rejonie. Patrząc na parametry infrastruktury drogowej, na te drogowe bariery ochronne mamy wrażenie że przebiega tędy droga co najmniej ekspresowa. Ciekawe jaka była prędkość projektowa tej ulicy. Chyba co najmniej 100 km/h. A jaka będzie prędkość dopuszczalna – oczywiście 50(60)km/h. A jaka będzie prędkość rzeczywista – co najmniej 70 a czasami nawet 150 km/h.
I tu mieszkańcy mają realny problem. Jak żyć i jak bezpiecznie pokonywać drogę ekspresową na swoim osiedlu?

Czy rzeczywiście ta ulica jest odpowiednio zaprojektowana?
Czy rzeczywiście są tam potrzebne drogowe bariery ochronne?
Na pewno tak zaprojektowana i wykonana ulica nie zachęci kierowców do wolniejszej, bezpieczniejszej jazdy.
Najważniejsze pytanie: czy projekt tej ulicy nie został przesadzony, pod względem infrastruktury przez to większych kosztów?
Po co zamontowano tam drogowe bariery ochronne?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Załącznik 4 pkt 7.”Aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Drogowe bariery ochronne
Drogowe bariery ochronne są urządzeniami BRD stosowanymi w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. STOSOWANIE DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH DOPUSZCZALNE JEST TYLKO WTEDY I W TAKICH MIEJSCACH, W KTÓRYCH PRZEWIDYWANE SKUTKI WYPADKÓW BĘDĄ POWAŻNIEJSZE NIŻ SKUTKI NAJECHANIA POJAZDU NA BARIERĘ.”
Czyli krótko mówiąc drogowe bariery ochronne na ulicy Mariackiej są zainstalowane „niezgodnie” z przepisami. Projektanci prawdopodobnie użyli tych barier aby uniemożliwić wchodzenie pieszych na jezdnię (przewidując poczynania pieszych w celu skracania sobie drogi).


Dyskusje teraz co zrobić będą tak skuteczne jak przy innych inwestycjach pogarszających nie tylko przepustowość a przede wszystkim bezpieczeństwo jego użytkowników (rondo Ks. Kotlarza, skrzyżowanie Wierzbickiej i Toruńskiej itd.). Nic się nie zmieni.
Przejście zlokalizowane przy skrzyżowaniu z ulicą Ks. Sedlaka będzie jeszcze bardziej niebezpieczne niż obecne przejście na Limanowskiego obok stacji krwiodawstwa. Nie trzeba dużej wyobraźni.

Najlepszym wyjściem kompromisowym byłoby wybudowanie długiej kładki dla pieszych z łagodnymi wejściami (podjazdami) bo na szczęście  wokół jest wystarczająco dużo miejsca. Szkoda, że nie umieszczono nowej jezdni ulicy Mariackiej kilka metrów głębiej, poniżej poziomu gruntu?. Łatwiej teraz byłoby z wybudowaniem kładek. I o wiele taniej?.

 

17:56, traffic.radom
Link Dodaj komentarz »
sobota, 10 lipca 2010
Projektowane drogi w praktyce

Oczywiście mamy w Polsce przepisy projektowe dotyczące projektowania dróg, jednak sposób ich wykorzystania w praktyce zależy od człowieka i jego wiedzy, czyli od tego jak je interpretuje i stosuje. Trzeba pamiętać, że pojedyncze elementy projektu, poprawne pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w sumarycznym wyniku mogą okazać się błędnym rozwiązaniem. Praktyka ponadto dowiodła, że weryfikacja projektów, wykonywana proceduralnie w bardzo sformalizowanej formule, zwykle nie jest zorientowana na poprawę bezpieczeństwa. I tak powstaje projekt drogi, który może być zgodny z wymaganiami technicznymi obejmującymi różne parametry projektowe, za to już w rzeczywistym jego funkcjonowaniu ujawniają się poważne wady.
Projektanci przecież mogą twierdzić, że mając szereg przepisów technicznych, wytycznych oraz instrukcji, które regulują projektowanie dróg, efekt ich pracy powinien być poprawny.
Wobec tego mają prawo pytać: dlaczego często projektujemy złe drogi? Wielu praktyków – projektantów, którzy stwierdzają, że doskonale odnajdują się w obowiązujących przepisach nie rozumie potrzeby stosowania dodatkowych procedur kontrolnych z uwagi na sprawdzanie potencjalnego bezpieczeństwa ruchu projektowanych rozwiązań. A jednak infrastruktura drogowa jest przyczyną około 30 procent ogółu zdarzeń drogowych.